.

/Files/images/план.gif

.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ БІБЛІОТЕКИ

1. Піднесення бібліотечної справи на якісно новий рівень, інформатизація бібліотечних процесів, створення нових та поповнення існуючих баз даних матеріалів, необхідних для забезпечення навчально-виховного процесу.

2. Сприяння реалізації державної політики в галузі освіти, розвитку навчально-виховного процесу; виховання загальної культури, шанобливого ставлення до книги.

3. Надання інформаційно-методичної допомоги учням, педагогам в оволодінні основами наук і організації навчально-виховного процесу.

4. Координація роботи шкільної бібліотеки зі школярами, педагогами, батьками в популяризації книги, в задоволенні інформаційних потреб книгокористувачів, формуванні в них навички читання літератури.

5. Виховання правової культури особистості, поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки – Герба, Прапора, Гімну України та історичних святинь.

6. Формування в учнів духовних цінностей українського патріота: почуття патріотизму, національної свідомості, любові до українського народу, його історії, Української держави, рідної землі, родини, гордості за минуле і сучасне, на прикладах героїчної історії українського народу та кращих зразків літературної спадщини.

7. Виховання у школярів інформаційної культури, культури читання; формування вмінь користуватись бібліотекою, її послугами, книгою, довідковим апаратом, базами даних. Забезпечення росту професійної компетентності педагогічних кадрів.

8. Систематична робота шкільного бібліотекаря зі збереження, зміцнення та розширення книжкового фонду, формування ядра книжкового фонду, основу якого складала б українська книга; поповнення шкільного фонду краєзнавчими й бібліотекознавчими матеріалами, літературними доробками місцевих авторів.

9. Популяризація книги, висвітлення роботи бібліотеки на офіційному сайті бібліотеки.

.

І. ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ
1. Поновити та роздрукувати Індивідуальні картки видачі підручників на кожен клас (5-11) та Картки видачі підручників класоводам початкової школи (1-4). До 5 серпня
2. Видати підручники учням усіх класів.Серпень - вересень
3. Звірити наявність формулярів зі списками учнів та вчителів.До 6 вересня
4. Провести запис нових користувачів до шкільної бібліотеки, ознайомити з Правилами користування бібліотекою.До 6 серпня
5. Розставити читацькі формуляри по класах, а в межах класів - за алфавітом.До 6 вересня
6. На основі даних Індивідуальних карток видачі підручників учням заповнити зведені таблиці (по кожному класу) Журналу видачі підручників.Вересень
7. Видавати та приймати літературу. Обслуговування вести згідно з розкладом роботи бібліотеки. Протягом року
8. Ретельно перевіряти стан здаваної літератури:
-наявність сторінок;
-наявність помарок, написів тощо.
Протягом року
9. Робота із боржниками:
- перегляд формулярів;
- повідомлення боржників;
- не підписання обхідного листа боржникам.
Травень - червень
10. Щоденно вести статистичний облік роботи бібліотеки в «Щоденнику роботи». Протягом року
11. Підготувати і видати необхідну літературу та посібники на допомогу учням під час підготовки до ЗНО та ДПА.Квітень-травень
12. Підготувати та видати рекомендовану літературу для читання під час канікул. Травень-червень
ІІ. ФОРМУВАННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ФОНДУ БІБЛІОТЕКИ
1. Фонд художньої та галузевої літератури
1.1 Організовувати доставку художньої та галузевої літератури в бібліотеку з відділу гуманітарних питань ОТГ. По мірі надходжень
1.2 Здійснювати звірку нових надходжень із супровідним документом (накладною). Протягом року
1.3 На книги, що надійшли без супровідного документу (передані з будь-яких закладів або подаровані), складати відповідні акти. Протягом року
1.4 Вести індивідуальний облік художньої та галузевої літератури в «Інвентарних книгах» (традиційній та електронній). Протягом року
1.5 Вести «Книгу сумарного обліку основного фонду бібліотеки». Протягом року
1.6 Здійснювати технічну обробку нових надходжень літератури:

-штампування;
-шифрування;
-напис інвентарного номера;
-опис на каталожних картках.
Протягом року
1.7 Вести «Журнал обліку книг, прийнятих взамін загублених». Протягом року
1.8 Систематично упорядковувати фонд:

-вилучати і списувати зношену та застарілу за змістом літературу;
-розставляти нові надходження на стелажах згідно таблиць Універсальної десяткової класифікації (УДК).
Протягом року
1.9 Провести доброчинну акцію “Подаруй бібліотеці книгу!”

Планування акції.
Проведення акції.
Звітні матеріали
Технічна обробка подарованої літератури і її включення до фонду бібліотеки.
Лютий
2. Фонд підручників.
2.1 Вчасно організовувати доставку підручників, методичної та ін. педагогічної літератури з відділу гуманітарних питань ОТГ. По мірі надходжень
2.2 Здійснювати звірку нових надходжень із супровідним документом (накладною).По мірі надходжень
2.3 На підручники, що передані з інших шкіл до ОЗ НВК для тимчасового користування, складати акти передачі, якщо відсутній супровідний документ. Серпень-вересень
2.4 На підручники, що передаються з ОЗ НВК в інші школи району для тимчасового користування, складати акти передачі. Серпень-вересень
2.5 Вести «Книгу сумарного обліку підручників бібліотечного фонду». Протягом року
2.6 Вести індивідуальний облік підручників в електронній «Інвентарній книзі».Протягом року
2.7 Вести електронний «Реєстр фонду підручників» . Протягом року
2.8 Здійснювати технічну обробку нових надходжень підручників:

-штампування;
-шифрування;
-напис інвентарного номера;
-опис на каталожних картках.
Протягом року
2.9 Систематично упорядковувати фонд: вилучати і списувати підручники, які не відповідають шкільним навчальним програмам та зношені. Протягом року
2.10 Підручники, які вибули з фонду бібліотеки вилучати з електронного "Реєстру фонду підручників" та вносити до електронного «Реєстру списаних підручників». По мірі вибуття
2.11 Прийняти участь у конкурсному відборі проектів підручників для 3, 6, 7 класів:
- ознайомити вчителів з інструктивно-методичними матеріалами щодо відбору підручників;
- ознайомити вчителів з електронними версіями фрагментів підручників;
- результати вибору підручників внести до інформаційно-телекомунікаційної системи "ДІСО".
Квітень-червень
2.12 Здійснити аналіз стану забезпечення підручниками учнів 1-11 класів на 2020-2021 навч.рік. Узагальнені аналітико-статистичні результати (таблиці) надіслати до відділу гуманітарних питань ОТГ.

Травень (червень)
2.13 Враховуючи зміни контингентів учнів на наступний 2020-2021 навч.рік, провести перерозподіл підручників серед шкіл-філій ОЗ НВК.Серпень
3. Довідка директору про стан та обсяг бібліотечних фондів. До 5 вересня
4. Звірка облікових документів (сумарні книги на художню літературу та підручники) з бухгалтерією ОТГ.До 1 січня
5. Збереження книг.
5.1 Проведення бесід групових та індивідуальних по збереженню фонду. Протягом року
5.2 Рейди-перевірки стану збереження підручників. Протягом року
5.3 Робота «Книжчиної лікарні»: ремонт книг. Протягом року
ІІІ. СТВОРЕННЯ ТА ВЕДЕННЯ ДОВІДКОВО- БІБЛІОГРАФІЧНОГО АПАРАТУ (ДБА)
1. Поновлювати електронний "Реєстр фонду підручників": вилучати списані підручники та вносити нові надходження.Протягом року
2. Вести електронний "Алфавітний каталог".Протягом року
3. Вести електронний "Систематичний каталог" Протягом року
4. Поповнити "Картотеку авторських загадок" (до Дня української писемності та мови) та розмістити її на сайті бібліотеки. 9 листопада
5. Поповнити електронну "Картотеку збірників"Протягом року
6. Поповнити новими матеріалами web-сторінку «Віртуальний ДБА» на офіційному сайті бібліотеки.Протягом року
ІV. ІНФОРМАЦІЙНО –БІБЛІОГРАФІЧНА РОБОТА
1. Масова форма роботи
1.1 Інформаційно-бібліографічна робота на сайті бібліотеки. Протягом року
1.2 Організовувати книжкові виставки :

-нових надходжень ;
-до знаменних і пам’ятних дат;
-тематичні;
-періодичних видань;
-персональні та ін.
Протягом року
1.3 Організовувати тематичні полиці на актуальні теми. Протягом року
1.4 Випускати інформаційний бюлетень нових надходжень. Протягом року
1.5 Складати бібліографічні посібники (рекомендаційні списки літератури, персональні пам’ятки, інформаційні вісники тощо) до визначних та ювілейних дат. Протягом року
1.6 Скласти Календар знаменних і пам'ятних дат Шацького району на 2020 рік, розмістити на сайті бібліотеки та стенді "Бібліовісник"До 1 січня
2. Групова форма роботи.
2.1 Робота з педколективом.
2.1.1 Поповнювати інтернет-сторінки для вчителів на сайті бібліотеки новими матеріалами. Протягом року
2.1.2 Надавати методичну допомогу класоводам та класним керівникам у проведенні масових заходів та виховних годин. Протягом року
2.1.3 Систематично інформувати адміністрацію та вчителів про:

-нові документи в галузі освіти ;
-нове в методиці викладання окремих предметів .
Протягом року
2.1.4 Підібрати матеріали для проведення першого уроку в новому навчальному році.До 30 серпня
2.1.5 Надавати інформаційну допомогу вчителям у підготовці до педрад. Протягом року
2.2 Робота з учнями.
2.2.1 На стендах «Бібліовісник» та «Бібліончик» систематично розміщувати інформаційні, бібліографічні та пізнавальні матеріали для учнів. Протягом року
2.2.2 Поповнювати інтернет-сторінки для учнів на сайті бібліотеки новими інформаційно-пізнавальними матеріалами. Протягом року
2.2.3 Систематично поповнювати новими матеріалами тематичні папки. Протягом року
2.2.4 Створити нові тематичні папки (виходячи із потреб і запитів користувачів). Протягом року
2.2.5 Проводити бібліотечно-бібліографічні заняття. Протягом року
2.3 Робота з батьками.
2.3.1 Поповнювати інтернет- сторінки для батьків на сайті бібліотеки пізнавальними матеріалами. Протягом року
2.3.2 Поповнити інформаційно - пізнавальний куточок “Для вас, батьки” новими матеріалами.
2.3.3 Проводити бесіди з батьками при видачі підручників дітям. Протягом року
2.3.4 Повідомити батьків про результати рейдів-перевірок стану підручників та про заборгованість учнів. До 1 грудня
3. Індивідуальна форма роботи
3.1 Надавати бібліографічні довідки: тематичні, фактографічні, адресні, уточнювальні.
Консультації.
Протягом року
3.2 Задовольняти поточні і постійні запити, та запити за попереднім замовленням. Протягом року
3.3 Проводити індивідуальні бесіди з користувачами:

-під час запису до бібліотеки
;-під час рекомендації книги;
-про прочитану книгу.
Протягом року
V. ОРГАНІЗАЦІЙНО – ВИХОВНА МАСОВА РОБОТА БІБЛІОТЕКИ
1. Створити актив бібліотеки.

Залучати актив до перевірки стану підручників, до технічної обробки підручників, до роботи в «Книжчиній лікарні», до проведення масових бібліотечних заходів та ін..
До 30 вересня
2. Письменники-ювіляри вересня:

250 років від дня народження І.П.Котляревського(1769-1838), українського письменника;

155 років від дня народження П. А. Грабовського (1864-1902), українського поета;

155 років від дня народження М.М.Коцюбинського (1864-1913), українського письменника.

Ювілейна книжкова виставка.
9-17 вересня
3. 90 років від дня народження Д.В. Павличка(1929), українського поета.

Тематична поличка.

28 вересня
4. Жовтень – Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек.

/Files/images/do_planu/День бібліотек.jpg

Гасло: «Бібліотека Нової української школи - простір для освітніх можливостей кожного учня»

Заходи, рекомендовані Інститутом модернізації змісту освіти (ІМЗО).
Жовтень
5. 6 жовтня — День працівників освіти.

Участь у загальношкільних заходах.
4 жовтня
6. 14 жовтня - День захисника України. День українського козацтва.

Участь у загальношкільному квесті «Козацькими шляхами».
17 жовтня
7. 9 листопада - день преподобного Нестора Літописця,
День української писемності та мови.

/Files/images/do_planu/день писемності.jpg

Тематична книжкова виставка “Відкрий, о рідна мово, свої скарбниці золоті!”
9 листопада
8. 130 років від дня народження Остапа Вишні (Павла Михайловича Губенка) (1889—1956), українського письменника, сатирика і гумориста.

Виставка-стенд.
13 листопада
9. 20 листопада -Всесвітній день дитини.

60 років тому (1959) – Генеральна Асамблея ООН проголосила «Декларацію правдитини».

30 років тому (1989) – Генеральна Асамблея ООН ухвалила «Конвенцію про права дитини».

Виставка документів.
20 листопада
10. 23 листопада - День пам’яті жертв голодомору та політичних репресій.

Участь у загальношкільних заходах Всеукраїнської акції «Засвіти свічку».
23 листопада
11. 60 років від дня народження Марії Василівни Матіос (1959), української письменниці.

Ювілейна поличка. Рекомендаційний список літератури.
19 грудня
12. Скласти перелік книг-ювілярів на 2020 рік. Розмістити на стенді “Бібліовісник”. Оформити книжкову виставку.До 15 січня
13. День Соборностi України.

Вiдзначається в Українi згiдно Указу Президента (№ 42/99 вiд 21 сiчня 1999 року), день проголошення у 1919 роцi Акта злуки.

Вистака-хроніка.
22 січня
14. 395 років від дня народження Марусі Чурай (Марії Гордіївни Чурай) (1625-1653), української народної поетеси, авторки широко відомих пісень.

Виставка персонального прес-досьє.
25 січня
15. 90 років від дня народження В.З.Нестайка (1930-2014), письменника, класика сучасної української дитячої літератури.

Ювілейна книжкова виставка.
30 січня
16. 20 лютого - День Героїв Небесної Сотні.

Виставка-хроніка.
20 лютого
17. 9 березня - день народження Т.Г. Шевченка.

Заходи до Шевченківських днів.
Березень
18. Всеукраїнський тиждень дитячого читання.


/Files/images/do_planu/День дитячого чит..png

Гучні читання в початковій школі.
Березень
19. 90 років від дня народження Л.В. Костенко (1930), української письменниці-шістдесятниці, поетеси.

Ювілейна книжкова виставка.
Створення сторінки на сайті бібліотеки.
19 березня
20. 2 квітня – Міжнародний день дитячої книжки. День народження Г.-Х.Андерсена (1805-1875), данського письменника-казкаря.

Книжкова виставка.
2 квітня
21. 26 квітня — День Чорнобильської трагедії.

Прийняти участь у годині скорботи.
26 квітня
22. 8-9 травня - Дні пам’яті та примирення, присвячені пам’яті жертв Другої світової війни.


/Files/images/do_planu/день перемоги.jpg
Участь у заходах.
8-9 травня
23. 21 травня-День української вишиванки.

Виставка-експозиція місцевих вишитих сорочок.
21 травня
24. Експрес-заходи (позапланові оперативні заходи) Протягом року

.

КРАЄЗНАВЧА РОБОТА
1. 750 років від часу смерті Василька Романовича, князя Волинського (1269).

Оформлення стенду.
Рекомендаційний список літератури.
Грудень
2. 2 січня- 70 років від дня народження
Н. П. Гуменюк (1950) – української письменниці, заслуженого журналіста України.

Книжкова виставка.
Створення персональної сторінки на сайті бібліотеки.
29 грудня
3. 20 лютого - 115 років від дня народження Уласа Самчука (1905–1987) – українського письменника, громадського та політичного діяча.

Виставка однієї книги.
20 лютого
4. 10 червня - 80 років від дня створення Волинської державної обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олени Пчілки (1940).

/Files/images/atributika/logo.png

Оформлення стенду.

10 червня
VІ. ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ, ПЛАНУВАННЯ ТА ЗВІТНІСТЬ
1. Приймати участь у конференціях, семінарах, засіданнях районних методоб’єднань. Протягом року
2. Знайомитись із фаховою літературою, бібліотечними періодичними виданнями. Протягом року
3. Обмінюватися досвідом роботи з іншими шкільними бібліотеками району та районною дитячою бібліотекою. Протягом року
4. Знайомитись із електронними ресурсами бібліотек України в мережі Інтернет. Вивчати досвід роботи. Протягом року
5. Удосконалювати навички індексування за таблицями УДК. Протягом року
6. Оформити папку "Планово-звітна документація за 2019-2020 н.р.Кінець червня
7. Підготувати план роботи на наступний навчальний рік. До 1 липня
VІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКОЇ РОБОТИ
1. Архівування формулярів випускників та читачів, які вибули.Серпень
2. Провести генеральне прибирання в бібліотеці.До 1 вересня
3. Подати бухгалтерії гімназії заявку про виділення коштів на:

- художню програмову літературу;
- передплату преси;
- кольоровий принтер.
Листопад
4. Здати макулатуру. Листопад
5. Виготовити два інформаційні стенди в бібліотеку.Лютий
6. Слідкувати за чистотою, озелененням та естетичним виглядом бібліотеки. Протягом року
7. Проводити санітарні години та провітрювання бібліотеки. Протягом року
8. Здійснити передплату періодичних видань на 2020 рік.До 1 січня
9. Придбати в «Книжчину аптечку» засоби для ремонту книг: клей, скотч, малярську стрічку та інДо 1 червня

.

Кiлькiсть переглядiв: 2825

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.