.

/Files/images/план.jpg

.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ БІБЛІОТЕКИ

1. Піднесення бібліотечної справи на якісно новий рівень, інформатизація бібліотечних процесів, створення нових та поповнення існуючих баз даних матеріалів, необхідних для забезпечення навчально-виховного процесу.

2. Сприяння реалізації державної політики в галузі освіти, розвитку навчально-виховного процесу; виховання загальної культури, шанобливого ставлення до книги.

3. Надання інформаційно-методичної допомоги учням, педагогам в оволодінні основами наук і організації навчально-виховного процесу.

4. Координація роботи шкільної бібліотеки зі школярами, педагогами, батьками в популяризації книги, в задоволенні інформаційних потреб книгокористувачів, формуванні в них навички читання літератури.

5. Виховання правової культури особистості, поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки – Герба, Прапора, Гімну України та історичних святинь.

6. Формування в учнів духовних цінностей українського патріота: почуття патріотизму, національної свідомості, любові до українського народу, його історії, Української держави, рідної землі, родини, гордості за минуле і сучасне, на прикладах героїчної історії українського народу та кращих зразків літературної спадщини.

7. Виховання у школярів інформаційної культури, культури читання; формування вмінь користуватись бібліотекою, її послугами, книгою, довідковим апаратом, базами даних. Забезпечення росту професійної компетентності педагогічних кадрів.

8. Систематична робота шкільного бібліотекаря зі збереження, зміцнення та розширення книжкового фонду, формування ядра книжкового фонду, основу якого складала б українська книга; поповнення шкільного фонду краєзнавчими й бібліотекознавчими матеріалами, літературними доробками місцевих авторів.

9. Популяризація книги, висвітлення роботи бібліотеки на офіційному сайті бібліотеки.

.

І. ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ
1. Провести запис нових користувачів до шкільної бібліотеки, ознайомити з Правилами користування бібліотекою. До 5 вересня
2. Звірити наявність формулярів зі списками учнів та вчителів. До 5 вересня
3. Розставити читацькі формуляри по класах, а в межах класів - за алфавітом.До 5 вересня
4. Поновити та роздрукувати Індивідуальні картки видачі підручників на кожен клас(5-11) та Картки видачі підручників класоводам початкової школи (1-4).До 5 серпня
5. Своєчасно видати підручники учням усіх класів. Серпень- вересень
6. На основі даних Індивідуальних карток видачі підручників учням заповнити зведені таблиці (по кожному класу) Журналу видачі підручників.Вересень
7. Видавати та приймати літературу. Обслуговування вести згідно з розкладом роботи бібліотеки. Протягом року
8. Ретельно перевіряти стан здаваної літератури:
-наявність сторінок;
-наявність помарок, написів тощо.
Протягом року
9. Робота із боржниками:
- перегляд формулярів;
- повідомлення боржників;
- не підписання обхідного листа боржникам.
Протягом року
10. Щоденно вести статистичний облік роботи бібліотеки в «Щоденнику роботи». Протягом року
11. Підготувати і видати необхідну літературу та посібники на допомогу учням під час підготовки до ЗНО та ДПА.Квітень-травень
12. Підготувати та видати рекомендовану літературу з певних предметів для читання під час канікул. Травень-червень
ІІ. ФОРМУВАННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ФОНДУ БІБЛІОТЕКИ
1. Фонд художньої та галузевої літератури
1.1 Організовувати доставку художньої та галузевої літератури в бібліотеку з відділу гуманітарних питань ОТГ. По мірі надходжень
1.2 Здійснювати звірку нових надходжень із супровідним документом (накладною). Протягом року
1.3 На книги, що надійшли без супровідного документу (передані з будь-яких закладів або подаровані), складати відповідні акти. Протягом року
1.4 Вести індивідуальний облік художньої та галузевої літератури в «Інвентарних книгах» (традиційній та електронній). Протягом року
1.5 Вести «Книгу сумарного обліку основного фонду бібліотеки». Протягом року
1.6 Здійснювати технічну обробку нових надходжень літератури:

-штампування;
-шифрування;
-напис інвентарного номера;
-опис на каталожних картках.
Протягом року
1.7 Вести «Журнал обліку книг, прийнятих взамін загублених». Протягом року
1.8 Систематично упорядковувати фонд:

-вилучати і списувати зношену та застарілу за змістом літературу;
-розставляти нові надходження на стелажах згідно таблиць Універсальної десяткової класифікації (УДК).
Протягом року
1.9 Книги, принесені з чужими номерами вносити до електронного "Реєстру книг, принесених з чужими номерами". Протягом року
1.10 Провести доброчинну акцію “Подаруй бібліотеці книгу!”

Планування акції.
Проведення акції.
Звітні матеріали
Технічна обробка подарованої літератури і її включення до фонду бібліотеки.
1-14 лютого
2. Фонд підручників.
2.1 Вчасно організовувати доставку підручників, методичної та ін. педагогічної літератури з відділу гуманітарних питань ОТГ. По мірі надходжень
2.2 Здійснювати звірку нових надходжень із супровідним документом (накладною).По мірі надходжень
2.3 На підручники, що передані з інших шкіл до ОЗ НВК для тимчасового користування, складати акти передачі, якщо відсутній супровідний документ. Серпень-вересень
2.4 На підручники, що передаються з ОЗ НВК в інші школи району для тимчасового користування, складати акти передачі. Серпень-вересень
2.5 Вести «Книгу сумарного обліку підручників бібліотечного фонду». Протягом року
2.6 Вести індивідуальний облік підручників в електронній «Інвентарній книзі».Протягом року
2.7 Нові надходження підручників вносити до електронного «Реєстру фонду підручників» . Протягом року
2.8 Здійснювати технічну обробку нових надходжень підручників:

-штампування;
-шифрування;
-напис інвентарного номера;
-опис на каталожних картках.
Протягом року
2.9 Систематично упорядковувати фонд: вилучати і списувати підручники, які не відповідають шкільним навчальним програмам та зношені. Протягом року
2.10 Підручники, які вибули з фонду бібліотеки вилучати з електронного "Реєстру фонду підручників" та вносити до електронного «Реєстру списаних підручників». По мірі вибуття
2.11 Підручники, принесені з чужими номерами вносити до електронного «Реєстру книг, принесених з чужими номерами». Протягом року
2.12 Прийняти участь у конкурсному відборі проектів підручників для 2, 6, 11 класів:
- ознайомити вчителів з інструктивно-методичними маткріалами щодо відбору підручників;
- ознайомити вчителів з електронними версіями фрагментів підручників;
- результати вибору підручників внести до інформаційно-телекомунікаційної системи "ДІСО".
Травень (червень)
2.13 Здійснити аналіз стану забезпечення підручниками учнів 1-11 класів на 2019-2020 навч.рік. Узагальнені аналітико-статистичні результати (таблиці) надіслати до відділу гуманітарних питань ОТГ.

Травень (червень)
2.14 Враховуючи зміни контингентів учнів на наступний 2019-2020 навч.рік, провести перерозподіл підручників серед шкіл-філій ОЗ НВК.Серпень
3. Довідка директору про стан та обсяг бібліотечних фондів. До 5 вересня
4. Звірка облікових документів (сумарні книги на художню літературу та підручники) з бухгалтерією ОТГ.До 1 січня
5. Збереження книг.
5.1 Проведення бесід групових та індивідуальних по збереженню фонду. Протягом року
5.2 Рейди-перевірки стану збереження підручників. Протягом року
5.3 Робота «Книжчиної лікарні»: ремонт книг. Протягом року
ІІІ. СТВОРЕННЯ ТА ВЕДЕННЯ ДОВІДКОВО- БІБЛІОГРАФІЧНОГО АПАРАТУ (ДБА)
1. Поновлювати електронний "Реєстр фонду підручників": вилучати списані підручники та вносити нові надходження.Протягом року
2. Вести електронний "Алфавітний каталог".Протягом року
3. Вести електронний "Систематичний каталог" Протягом року
4. Поповнити "Картотеку авторських загадок" (до Дня української писемності та мови) та розмістити її на сайті бібліотеки. 9 листопада
5. Поповнити електронну "Картотеку збірників"Протягом року
6. На виконання постанови КМУ від 22.03.2017 р. № 177 „Про припинення використання Бібліотечно-бібліографічної класифікації та впровадження Універсальної десяткової класифікації” переіндексувати електронні каталожні роздільники.До 31 грудня
7. Поповнити новими матеріалами web-сторінку«Віртуальний ДБА» на офіційному сайті бібліотеки.Протягом року
ІV. ІНФОРМАЦІЙНО –БІБЛІОГРАФІЧНА РОБОТА
1. Масова форма роботи
1.1 Інформаційно-бібліографічна робота на сайті бібліотеки. Протягом року
1.2 Організовувати книжкові виставки :

-нових надходжень ;
-до знаменних і пам’ятних дат;
-тематичні;
-періодичних видань;
-персональні.
Протягом року
1.3 Організовувати тематичні полиці на актуальні теми. Протягом року
1.4 Випускати інформаційний бюлетень нових надходжень. Протягом року
1.5 Складати бібліографічні посібники (рекомендаційні списки літератури, персональні пам’ятки, інформаційні вісники тощо) до визначних та ювілейних дат, виховних годин. Протягом року
1.6 Скласти Календар знаменних і пам'ятних дат Шацького району на 2018 рік, розмістити на сайті бібліотеки та стенді "Бібліовісник"До 1 січня
2. Групова форма роботи.
2.1 Робота з педколективом.
2.1.1 Поповнювати інтернет-сторінки для вчителів на сайті бібліотеки новими матеріалами. Протягом року
2.1.2 Надавати методичну допомогу класоводам та класним керівникам у проведенні масових заходів та виховних годин. Протягом року
2.1.3 Систематично інформувати адміністрацію та вчителів про:

-нові документи в галузі освіти ;
-нове в методиці викладання окремих предметів .
Протягом року
2.1.4 Підібрати матеріали для проведення першого уроку в новому навчальному році.До 30 серпня
2.1.5 Надавати інформаційну допомогу вчителям у підготовці до педрад. Протягом року
2.2 Робота з учнями.
2.2.1 На стендах «Бібліовісник» та «Бібліончик» систематично розміщувати інформаційні, бібліографічні та пізнавальні матеріали для учнів. Протягом року
2.2.2 Поповнювати інтернет-сторінки для учнів на сайті бібліотеки новими інформаційно-пізнавальними матеріалами. Протягом року
2.2.3 Систематично поповнювати новими матеріалами тематичні папки. Протягом року
2.2.4 Створити нові тематичні папки (виходячи із потреб і запитів користувачів). Протягом року
2.2.5 Проводити бібліотечно-бібліографічні заняття. Протягом року
2.3 Робота з батьками.
2.3.1 Поповнювати інтернет- сторінки для батьків на сайті бібліотеки пізнавальними матеріалами. Протягом року
2.3.2 Поповнити інформаційно - пізнавальний куточок “Для вас, батьки” новими матеріалами.
2.3.3 Проводити бесіди з батьками при видачі підручників дітям. Протягом року
2.3.4 Повідомити батьків про результати рейдів-перевірок стану підручників. До 1 грудня
3. Індивідуальна форма роботи
3.1 Надавати бібліографічні довідки: тематичні, фактографічні, адресні, уточнювальні.
Консультації.
Протягом року
3.2 Задовольняти поточні і постійні запити, та запити за попереднім замовленням. Протягом року
3.3 Проводити індивідуальні бесіди з користувачами:

-під час запису до бібліотеки
;-під час рекомендації книги;
-про прочитану книгу.
Протягом року
V. ОРГАНІЗАЦІЙНО – ВИХОВНА МАСОВА РОБОТА БІБЛІОТЕКИ
1. Створити актив бібліотеки.
Залучати актив до перевірки стану підручників, до технічної обробки підручників, до роботи в «Книжчиній лікарні», до проведення масових бібліотечних заходів та ін..
До 30 вересня
2. Прийняти участь у місячнику “Твій друг — дорожній рух”.

Оформити тематичну поличку.
Вересень
/Files/images/do_planu/День миру3.png


3. 21 вересня - Міжнародний день миру.

Долучитися до загальношкільних заходів.
21 вересня
4. 30 вересня - Всеукраїнський день бібліотек.

Традиційна тематична лінійка. Бібліографічний огляд подарованих книг.
28 вересня
5. 7 жовтня - День учителя.

Тематична виставка "Шляхи формування і розвитку української освіти"
1-5 жовтня
6. Жовтень – Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек.

/Files/images/do_planu/День бібліотек.jpg

Гасло: «Шкільна бібліотека — центр творчого розвитку дитини» (до 100-річчя від дня народження В.О. Сухомлинського).

Заходи, рекомендовані Інститутом модернізації змісту освіти (ІМЗО).
Жовтень
7. 14 жовтня — День захисника України. День українського козацтва.

Книжкова виставка "Воскресни волі дух і наша сила".
14 жовтня
8. Презентація першої української абетки «Абетковий словограй», яка складається зі слів, де всі слова починаються на одну літеру.Початок листопада. Педрада
9. Створення інсталяції-фотозони "Як Нестор-літописець візьму перо до рук"

/Files/images/do_planu/день писемності.jpg
9 листопада
10. 25 листопада - День пам’яті жертв голодомору та політичних репресій.

Участь у загальношкільних заходах Всеукраїнської акції «Засвіти свічку».
25 листопада
11. 1 грудня - Всесвітній день боротьби зі СНІДом.


/Files/images/do_planu/День снід2.png


Участь у загальношкільних заходах.
1 грудня
12. 140 років від дня народження Олександра Олеся (1878–1944), українського поета, прозаїка.

Ювілейна книжкова виставка.
5 грудня
13. 125 рокiв вiд дня народження Миколи Хвильового (1893–1933), українського письменника, публiциста, критика

Ювілейна книжкова виставка.
13 грудня
14. 220 років від дня народження Адама Бернарда Міцкевича (1798–1855), польського поета.

Тематична поличка. Персональна памʼятка.
24 грудня
15. Скласти перелік книг-ювілярів на 2019 рік. Розмістити на стенді “Бібліовісник”.

Оформити книжкову виставку.
До 15 січня
16. 180 років від дня народження Павла Платоновича Чубинського (1839–1884), українського фольклориста, етнографа, поета, автора слів Державного Гімну України.

Тематична поличка.
27 січня
17. 14 лютого - Міжнародний день дарування книжок.

Організувати акцію "Подаруй бібліотеці книжку!"
1- 14 лютого
18. 185 років від дня народження Дмитра Івановича Менделєєва (1834–1907), вченого-енциклопедиста, хіміка, фізика, геолога.

Оформлення стенду: біографія, цікаві факти, рекомендаційний список літератури
8 лютого
19. 9 березня - день народження Т.Г. Шевченка.

Заходи до Шевченківських днів.
Березень
20. Всеукраїнський тиждень дитячого читання.


/Files/images/do_planu/День дитячого чит..png

Гучні читання віршів волинських поетів
Березень
21. 380 років від дня народження Івана Степановича Мазепи (1639–1709), українського військо­вого, політичного і державного діяча, гетьмана України.

Книжкова виставка.
20 березня
22. 2 квітня - Міжнародний день дитячої книжки.

Огляд нових надходжень дитячої літератури у початковій школі, виставка новинок.
2 квітня
23. 455 років від дня народження Вільяма Шекспіра (1564–1616), англійського драматурга і поета доби Відродження.

Ювілейна книжкова виставка.
23 квітня
24. 26 квітня - День Чорнобильської трагедії.

Прийняти участь у годині скорботи.
26 квітня
25. 8-9 травня - Дні пам’яті та примирення, присвячені пам’яті жертв Другої світової війни.


/Files/images/do_planu/день перемоги.jpg
Участь у заходах.
8-9 травня
26. До Дня матері оформити книжкову виставку “Я перед нею помолюсь, як перед образом святим”.12 травня
27. Експрес-заходи (позапланові оперативні заходи) Протягом року

.

КРАЄЗНАВЧА РОБОТА
1. Оформити книжкову виставку до Дня селища “Наш край — історії скарбниця”.До 21 вересня
2. 85 років від дня народження
В. А. Лазарука (1933), українського поета, прозаїка, публіциста
3 листопада
3. 90 років від дня народження Сверстюка Євгена Олександровича (1928), філософа, письменника, культуролога, літературознавця, лауреата Держаної премії ім. Т.Г. Шевченка 1995 року (за книгу «Блудні сини України»).

Ювілейна поличка.
13 грудня
4. Всеукраїнський тиждень дитячого читання.

Гучні читання віршів волинських поетів.
Березень
5. 85 років від дня народження Петра Петровича Маха (1934), українського письменника.

Ювілейна книжкова виставка.
25 трапвня
6. 80 років від дня народження Цвида Антона Петровича (1939), поета, перекладача, краєзнавця і просвітянина.

Ювілейна тематична поличка.
20 червня
VІ. ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ, ПЛАНУВАННЯ ТА ЗВІТНІСТЬ
1. Приймати участь у конференціях, семінарах, засіданнях районних методоб’єднань. Протягом року
2. Знайомитись із фаховою літературою, бібліотечними періодичними виданнями. Протягом року
3. Обмінюватися досвідом роботи з іншими шкільними бібліотеками району та районною дитячою бібліотекою. Протягом року
4. Знайомитись із електронними ресурсами бібліотек України в мережі Інтернет. Вивчати досвід роботи. Протягом року
5. Удосконалювати навички індексування за таблицями УДК. Протягом року
6. Оформити папку "Планово-звітна документація за 2018-2019 н.р.Кінець червня
7. Підготувати план роботи на наступний навчальний рік. До 1 липня
VІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКОЇ РОБОТИ
1. Архівування формулярів випускників та читачів, які вибули.Серпень
2. Провести генеральне прибирання в бібліотеці.До 1 вересня
3. Подати до місцевої ОТГ заявку на придбання:
- переносної вітрини для книг;
- візка для перевозки книг;
- кольорового принтера та фарб для нього.
Вересень
4. Здати макулатуру. Листопад
5. Слідкувати за чистотою, озелененням та естетичним виглядом бібліотеки. Протягом року
6. Проводити санітарні години та провітрювання бібліотеки. Протягом року
7. Здійснити передплату періодичних видань на 2019 рік.До 1 січня
8. Придбати в «Книжчину аптечку» засоби для ремонту книг: клей, скотч, малярську стрічку та інДо 1 червня

.

Кiлькiсть переглядiв: 1946

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.